Откриване на скрит теч с камера

Откриване на скрит теч с камера е цял дял в термографията. Всеки натъкнал се на проблема „скрит теч“ и допитал се до приятели за „препоръчайте фирма за откриване на течове“, е наясно колко е трудно откриването на такъв скрит теч от водопровод, канал в баня или кухня. Скритият проблем в стената или пода най-вероятно е лесен за отстраняване, но откриването и локализирането на проблема са трудна и на пръв поглед невъзможна задача, поне без уреди за откриване на теча. До скоро течовете от ВиК, течове от парни инсталации, скрити течове от отоплителни инсталации, скрити течове от балкони, течове от тераси и покриви се откриваха чрез простият и елементарен метод на пробното къртене или основният ремонт, като разходите по откриването бяха твърде високи. В тази статия ще ви представим иновативен метод за откриване на скрит теч, а именно с термокамера.  Този уред е известен още като термографска камера, термовизьор, уред за откриване на течове на вода или просто камера. Изберете фирма за откриване на течове с опитни специалисти, за да сте сигурни, че течът ще бъде локализиран.

Откриване на скрит теч с камера, предимства и недостатъци

Къртенето е доста скъп метод за откриване на теч и обикновено много по-трудоемък и продължителен като времетраене, затова изберете безконтактен метод за откриване на теч. Скритите течове могат да бъдат много видове, но основно се разделят на два вида: теч от водопровод – това е теч на вода с високо налягане и течове от канализация, сифони, тераси, покриви и други – това са течове с ниско налягане на отпадна или отходна вода. Друг вид скрит теч от тръби или съдове с ниско налягане са наречени още „на самотек“. Двата вида теч са откриваеми както с къртене така и с други съвременни методи, като откриване на скрит теч е гарантиран само с термографска камера и други специализирани уреди – без къртене.

откриване на скрит теч, откриване на течове с камера, откриване на теч без къртене.

откриване на скрит теч, откриване на течове с камера, откриване на теч без къртене.

Самият процес на къртене създава и други неприятни моменти като възстановяване и почистване след процеса на откриване на теча. Откриването с точност на проблема спестява къртенето на 95%.

За откриване на теч с неясен произход без значение от вида и дебита му, се използват термокамери и влагомери. Съществуват и много други уреди за откриване на течове и системи за локализиране и намиране на скрити течове, като ултразвуков преобразовател и газ анализатори. Използват се също локатори и земни микрофони, но изброените методи са не само по-скъпи от термографският анализ, но и неточни. Всички останали методи могат да служат като спомагателни, насочващи и потвърждаващи методи към термографският анализ.

Откриване на теч без къртене в София

Откриване на теч с камера от водопровод. Откриване на теч от канал. Откриване на теч от баня.

Откриване на теч от ВиК

Термовизионата камера за откриване на течове и термографският анализ или още известни като термография на водопровод и канал в баня, или диагностика на теч в банята на съсед или кухня гарантират бързо и точно локализиране на проблема. С термографско обследване може да откривате скрити течове не само в бани и кухни. Термографията е метод за откриване на теч и се използва за откриване на течове от фасади, балкони, отоплителни инсталации, щрангове, покриви, външни водопроводи, душ кабини, басейни, мазета, тераси и дори шахти. Стихията на термографската камера е откриване на теч от баня (диагностика на теч в банята) без значение водопровода или тръбите на водопровода текат. Камерата засича без проблем и много слаби течове с малък дебит. Теча с малък дебит се открива изключително трудно!

Термокамера за откриване на течове

Уреда (термокамерата) има способността да замерва температурата под повърхността и да я визуализира. Това дава понятие има ли проблем и къде точно е мястото на проблема. При по-добри и мощни термографски камери дори може да се види и самият проблем примерно лоша спойка между коляно и водопроводна тръба. Термокамерата позволява и цялостно преглеждане на помещението за съпътстващи течове. Точното местоположение на теча позволява изготвяне на оферта за отстраняване на проблема и разтърсване само около дефекта причиняващ теч. Много често термографската камера се използва и за решаване на възникнали спорове от кого тече и къде? Тези спорове възникват и се решават между съседи с помощта на термографско обследване и термографски анализ на скритият теч. За документалното уреждане на спора дори издаваме Констативни протоколи и снимков материал.

Свойствата на термокамерите са забележителни, но ние не смятаме да ги разглеждаме на дълго и широко. Идеята на нашият сайт е да е в помощ на пострадалите от скритите течове и да се ориентират в цените за откриването и отстраняването на теч от Елвидом София.

Относно видовете течове и видовете термокамери може да се изпише много. Много са и начините на откриване и боравене с термокамерата. Важно е откриването да е с максимално точно. За целта ние ползваме специални спомагателни уреди в термографското изследване или обследване за потвърждение на резултатите от анализа.

Откриване на скрити течове София

Искаме да предупредим клиентите имащи скрити течове, че е опасно да оставяте водопровода на жилището под налягане при наличието на скрит теч. Видите ли влага и теч или съседа се оплаче, че го наводнявате трябва да спрете водата. Пробойната във водопровода може всеки момент да избие щетите да са много по-големи от вече наличните и видими повреди. Препоръчваме да не оставяте наличният скрит теч да се увеличава във времето.

Откриване на течове с термокамера

Много важно е да се знае начина на протичане на обследването за теч. Обследването на теча започва винаги от видимите резултати от теча. Първото помещение, което се обследва, е помещението в което избива влага или капки. Там се замерва влагата и температура на водата, както и нейната чистота ( дали е от канал или водопровод). Проследява се пътя на водата и ако теча не е от помещението се преминава към обследване на следващото помещение по пътя на водата. Тази последователност е задължителна поради факта, е възможно наличие на повече от един теч, а от своя страна този факт не може да гарантира решението на проблема. При отстраняване на един теч и наличие на друг съпътстващ ситуацията ще е подобна или почти същата – теча ще продължи. Гаранция за откриването на теча и отстраняването може да се даде само и единствено при обстойно обследване на пътя на водата от самият край до началото, като се установят абсолютно всички евентуални налични проблеми или се потвърди липсата на такива.

Откриване на скрит теч гаранция!

Констативният протокол е гаранция за откриването на теча, а офертата и протокола за приемане на обекта е гаранция за качеството при отстраняване и ремонтиране на проблема.

Извършваме също и възстановяване на изкъртеното – лепене на плочки, шпакловка и боя. Извършваме демонтаж и монтаж на вани, шкафове за баня, душ кабини, мебели и огледала.

Термокамера, термографска камера, термографско обследване, откриване на теч с камери, откриване на скрит теч без къртене.

Термографска камера и изображение

Когато изберете Елвидом София, вие избирате екип за откриване и отстраняване на течове с дългогодишен опит и ще получите всичко от откриването до отстраняването на проблема и получавате всичко без да търсите няколко фирми и да се уговаряте с няколко майстора, които си прехвърлят „топката“. Ние носим отговорност и даваме гаранция за труда си!

Откриването на теч с инфрачервена камера е гарантирано! Неоткрит теч е единствено несъществуващият! Уредите са чувствителни и мощни и всяка влага се улавя!

Откриване на скрит теч с камера с гаранция. Откриване на теч в стена, под, покрив и др. Отстраняване на течове с гаранция за качество. Цена за откриване на скрит теч от 148,00 лева.