Уреди за откриване на теч

Уреди за откриване на теч – Термографски камери – Flir

Основните уреди за откриване на теч са термогрфската камера и влагомера. Използват се също различни видове и модели влагомери, но приложението им отделно без термографска камера е сведено до нула. Често се ползват и ултразвукови устройства, като при тях начина на работа е по-трудоемък и по бавен. Един от най-точните методи за откриване на теч е с газ анализатор!

Тук трябва до отбележим, че всички изброени уреди до тук са различни по своята всъщност и по своето предназначение. Например с гз анализатор не може да се открива скрит теч в канализации и тръби за отпдни води. Термокамерата е най-универсална и се използва навсякъде.

уреди за откриване на теч

Методи и начини за откриване на теч

при външни условия за откриване на теч се използват акустични или корелационни уреди. При уредите, работещи с акустичния метод, мястото на теча се определя чрез шума от самия теч, който се засича с помощта на чрез електронен детектор за течове, които записва графично диаграмите.

Уреди за откриване на течове без къртене

Един от най-лесните за използване уреди и в същото време най-сигурен е земният микрофон. Това е микрофон, които се поставя плътно на земята, като целта е да се увеличи качеството и силата на шумът, който се получава при излизането на водата от пробита тръба под налягане. Отчитането на най-силно изразен шум показва мястото, където е най-вероятно да има скрит теч, но тези уреди се използват само за теч от тръби с високо налягане. При течове от канали и шахти те не намират приложение. 

Акустичните логери са друг вид уреди използвани за откриване на теч.

При наличието на теч шумът е постоянен или е единственият шум, който се измерва. Логерите се поставят върху пожарни хидранти или кранове и могат да бъдат инсталирани за постоянно или временно.

Корелационните уреди за откриване на теч. Те са по-сложни устройства.

Корелацията е откриване на течове на базата на изчислителен процес по подземни тръбопроводи под напрежение. Шумът, причинен от теч, се разпростира по дължината на водопровода и в двете посоки. Чрез изчисления се определя разстоянието от две точки на водопровода, където са монтирани датчиците до мястото на теча. Метода е точен , но отново се използва за тръби за високо налягане – водопроводи. Почти винаги корелаторите се използват като допълнителен метод, в случай че аварията не може да се открие с други методи. С използването на корелатор течът може да бъде локализиран до сантиметри.

За откриване на течове е възможно и използването на геофизични технологии и уреди.

Достъпен и надежден метод е електромагнитният. При него средата се възприема спрямо проводимостта на заснеманата област.  Дейностите по намаляване на течовете са свързани с бързото им откриване, планирано проверяване за наличието им и взимането на превантивни мерки за недопускане на тяхното възникване.

Термография на скрит теч, термографски анализ на теч

уреди за откриване на теч

Горните методи за откриване на теч са индивидуални и тясно свързани с високото налягане. С тези методи може да се открие теч най-вече във външни водопроводи.

За вътрешни течове в сгради се използва термографският метод – термографията. Използват се прецизни и точни уреди работещи на принципа на температурните разлики и тяхното визуализиране. С този метод може да се открива и теч от канал, т.е теч от тръби с ниско налягане или вода изтичаща на самотек без шум.


Ето и едно видео за откриване на течове с уреди: