Теч от терасата

Теч от терасата е навлизане на вода през фугите и хидроизолацията на терасата към прилежащите помещения. В някои случай теча от терасите и балконите преминава към по-долните етажи. Какво е терасата, балкона и верандата! Теч от терасата е напълно възможен и доста неприятен като откриване и отстраняване.

теч от терасата От определението за тераса става ясно, че теча от терасата е съвсем естествено нещо,  понеже едва ли не терасата се явява покрив на определени помещения под нея.

Откриване на теч от терасата на съседа

При наличие на теч от тавана в дадено помещение, следва откриването на причината. Теча на тавана ви може да е причинен от най-различни проблеми, аварии, конструктивни грешки и да се влияе от различни фактори. Най-важното за потърпевшите от теча е да засекат начина на проявяване на теча. Важно е кога тече, по колко време тече и с какъв дебит. При непостоянни течове в комбинация с тераса над вас и дъждовно време или топене на сняг.   За да откриете такъв тип теч е необходимо да си подсигурите безпроблемно влизане в имота на съседите над вас .

Откриване на теч от терасата, условия

След като подсигурите достъп до терасата с предполагаемият проблем, остава да набележите хубаво и приятно време, което е много важен фактор за качествено термографско обследване на течове и други проблеми на открито.
Откриването на теч от тераса се извършва със специална апаратура за откриване на течове, като в тази апаратура влиза и термографска камера. За да функционира термокамерата правилно трябва да се изпълнят няколко условия. Първото условие е повърхността на терасата да е суха и второто от важните условия слънчевите лъчи да не напичат директно терасата. Останалите условия са подробности и са свързани отново с метеорологичните условия, като скорост на вятъра, осветеност, влажност на въздуха и други.
Самото откриване на теч от тераса е трудоемко начинание. Ремонта на теча се оказва най-скъп след ремонта на покрива.

Ремонт теч тераса

Доста често след направена термография на дадена тераса се оказва, че проблема водещ до теча, не е един. Има повредени фуги, нарушена  цялост на плочките, неправилно монтирани парапети или нарушена хидроизолация. Срещат се още конструктивни грешки, проблеми с отводняване и сифони. Наблюдавани са обратни наклони и още много други проблеми.  В такъв случай се налага преработка на цялата хидроизолационна система на площта на терасата. Няма възможност за ремонт на терасата на части. Това не е възможно понеже всяка равнина е цялостна и се определя от наклона и равнините.

Откриване на теч от терасата на цени от 148,00 лв до ––