Теч от тавана

Теч от таванаПри наличие на теч от тавана е ясно, че има проблем над вас, без значение дали тече от тавана на банята, тавана на хола и в къща или апартамент. Най важното при теч от таван е да се открие причината и мястото на теча. Това свежда разходите по отстраняването на теча до минимум (спиране на теч от тавана). Сложните конструкции на покривите и многоетажните жилищни сгради затрудняват откриването на причината. Ако тече от тавана ви, то най-разумно е бързо да се обадите на професионална фирма за откриване на скрити течове.

Откриване на теч от тавана или как да разбера от къде е теча

Скрити течове се откриват обикновено с термокамера, с ултразвук или радиагорафия, но последният метод е доста трудоемък. За да откриете точното място на теча са необходими уреди за откриване на теч. Естествено ви е необходимо и техническо лице с опит, както и достъп  до помещението. Теч от съседи е обвързан и с осигуряване на достъп до помещението на съседа. Ако той не иска да осигури достъп, се подава жалба за теч от съседи, образен на която можем да ви предоставим. Ние познаваме законовите норми, както и всички права и задължения на съседите. Обърнете се към фирма притежаваща сертификат за откриване на течове с термокамера или ултразвук. Това гарантира откриване на мястото на теча. Някои компании предлагат и отстраняване на открити от тях течове. Това е много голямо предимство за клиента. В мрежата има доста фалшиви и аматьорски материали и писания относно фирмите и методите за откриване и отстраняване на скрити течове. Естествено повечето клиенти се подвеждат по-ниските цени и започват проблемите!

Откриване на теч с термокамера

 За откриване на скрит теч с термокамера се извършва качествено термографско обследване с цел откриване на температурните аномалии. В нашия сайт може да прочетете повече за приложението на термографията и да разгледате и цените на термографските системи. При проблеми с течове и ако ви тече от тавана, търсете опитен и сертифициран термограф или термографска фирма за откриване на течове. Може да проверите имената на фирмите и хората имащи сертификат.

Гаматерм ООД е фирма за откриване на течове. Не чакайте покана за отстраняване на теч (както и за откриването му). Обадете ни се и си запазете час за посещение.  Можете да се консултирате с нас при проблеми, свързани с откриване на теч от тавана или друг вид теч.