Теч от парно

теч от парнотоТеч от парно е доста често срещан проблем, особено при по-старите системи.  Парното отопление е система от тръби, радиатори, циркулационна помпа и топлообменник в които циркулира вода или не замръзващ агент. Течността в системата извършва топлинният пренос до всички точки на парната инсталация. Парното най-често е затворен тип система, работеща на определено налягане, като не рядко се срещат и отворен тип системи. При наличие на малък теч (много малък теч) се получава спад в налягането на системата. Това от своя страна затруднява циркулацията и се получава изстиване на горните точки на парната инсталация.  Точно този проблем с теч от праното е най-малко предполаган и собствениците на парни инсталации предприемат инвестиции и полагат усилия за обезвъздушаване на системата, смяна на радиатори, монтаж на автоматични обезвъздушители, но не и откриване на теч от парното.

Теч от парното, откриване и отстраняване

Тук може да се запознаете с подобен проблем. Последните етажи от кръговите на парното отопление имат проблем с обезвъздушаването на радиаторите. Това се изразява в слаби радиатори и други подобни разновидности на не топлещо парно. Над 90% от случаите решението е обслужване или намиране на теч.

Самият теч сам по себе си може да е слаб и да не се забелязва. Теча може да е в абонатната станция, по тръбите на праното или в баните около лирите. Не е изключено в плочите или в тръби под земята или замазката.  Парната инсталация, както вече споменахме е затворен тип и при изтичане, дори на 150 гр.вода налягането пада. Повечето парни инсталации се допълват с автоматични пълначки, които поддържат постоянно налягане въпреки теча от тръбите. Разбира се не всички абонатни станции са така. При наличие на автоматичен пълнещ механизъм на инсталацията проблеми с парното може да нямате, но теча задължително ще се покаже, поради постоянното изтичане на течност от системата.  При липса на такава пълначка и падане на налягането в инсталацията се получават хладки или студени наработещи радиатори на последните етажи от зданието.

За да откриете теч от парно (както вече споменахме, теча е малък) имате нужда от термографска камера. Теч от парно може да се открие единствено при работещо парно и циркулираща вода и нормално налягане в системата. Теч от парно при топло време и не работеща система не е възможно да бъде открит.

Ние предлагаме откриване на теч без къртене, като откриваме течове с термокамера и други видове уреди. Термокамерата гарантира откриване на теча с точност. За улесняване на клиента извършваме и отстраняване на аварията причинител на теча.