Теч от водосточна тръба

Теч от водосточна тръбаВодосточните тръби служат за отводняване на дъждовната вода от покрива към дъждовната канализация. Водосточните тръби могат да са външни или вътрешни в зависимост от вида на покрива и архитектурата на сградата. Теч от водосточна тръба може да се получи както от вътрешни, така и от външни водостоци. Причините за теч от водосточната тръба са различни, от запушване до спукване и разместване.

Теч от водосточна тръба

При теч от водосточната тръба се налага бърза реакция. Водата от водостока може да наводни фасадата или цялата сграда, особено при интензивни дъждове или снеготопене и масивен теч. Външните водосточни тръби са по-лесни за диагностика и локализиране на теча, въпреки че има и изключения. При вътрешните водосточни тръби откриването на теч е доста по-сложно. Някои от собствениците на апартаменти са изградили куфари около водостока или са го зазидали, като в повечето случай няма предвиден ревизионен отвор. При такива обстоятелства откриване на теч от водосточна тръба се извършва с помощта на термография. За да се извърши термографски анализ на теч от водосточната тръба е необходим достъп по до всички помещения, през които преминава тръбата на водостока.

Откриване и отстраняване на теч от водосточна тръба

След откриване и констатиране на теч от водосточната тръба се преминава към ремонт и отстраняване на теча. Според закона за ЕС трябва да отбележим, че водосточната тръба е обща част на сградата и ремонта трябва да се поеме от всички собственици, без значение къде е повредата. Отстраняване на теча се извършва чрез подмяна на повреденият участък. Водосточните тръби обикновено са с диаметър ф 110 мм и PVC.

Причините за теч от водосточната тръба обикновено са пропадане на тръбата, спукване поради замръзване или удар на твърд предмет, дефектни връзки, липса на уплътнения или запушване на отвора на тръбата с боклуци от покрива.
Ние предлагаме откриване на скрити течове с термокамера без къртене. Извършваме също отстраняване на течове, смяна на водосточни тръби, монтаж на водосточни тръби, отпушване на водостоци и улуци.