Теч от водопровод

теч от водопроводВодопровода се разделя на външен (уличен водопровод и водопровод захранващ сградите) и сграден водопровод. Всеки водопровод има своите особености и характеристики, но така или иначе и двата водопровода търпят стареене и увреждане, което от своя страна води неизбежно до пробив и съответно теч.

Откриване на теч от водопровод

Откриване на теч от водопровод се извършва с различни уреди в зависимост от вида на теча, мястото на теча (разположението на пробива), както и вида на самият водопровод (външен или сграден водопровод).  Външните водопроводи се поддържат от фирмите на водоснабдителните дружества или от тясно специализирани компании. За да се открие теч на външен водопровод е необходимо да се извърши трасиране на самият водопровод. Ние ще разгледаме по.обстойно теч от водопровод на сграда. Сградните водопроводи се разделят на вертикален (щранг) и хоризонтален (разгъвачи). Водопроводите в сградите са предимно студена вода, топла вода, циркулация и пожарни хидранти, като течове от тръби на парно си минават в категория топлофикация. Всички тръби на водопровода преминават от един диаметър в друг в зависимост от височината и консумацията.

Тръбопроводите на водопровода са от различен материал (стоманени тръби, чугунени тръби, PPR тръби, PET тръби или медни тръби. Всички тръби имат различни свойства и при увреждане (което е от различно естество) създават предпоставка за теч с различен дебит и с различни характеристики. Някои тръби се цепят и се отварят огромни пукнатини, други образуват шупли и леки едва забележими отвори.

При пробив в тръбата се получава теч на вода. Откриването на теч на вода от водопровод в сградите е доста трудна задача. Водата пълзи и си проправя път през места, които няма как да видим. За проследяването на пътя на водата се използват термокамери. С помощта на термографската камера се открива проблема и се вземат адекватни мерки за неговото отстраняване.

Предлагаме професионално откриване и отстраняване на скрити течове от водопровод. Работим с термокамери и специални влагомери, като при нужда се използват ондоскопски камери, ултразвукови датчици и микровълнови датчици. Откриване и отстраняване на течове с гаранция.

Цена за откриване на скрити течове 148,00 лева.