Термокамера под наем

Термокамера под наем

Термокамера под наем

Елвидом ООД София предлага предоставяне на термокамери под наем. Термокамерите имат широко приложение в диагностиката и откриването на проблемни зони и участъци. Използват се предимно за откриване на температурни аномалии (повреди) в електрическо оборудване, механично оборудване, електромеханично оборудване, откриване на скрити течове с най-широк обхват. Откнриват се течове от тръби, теч от канал, теч от водопровод, теч от покрив,п теч от тераса, теч от съседи, теч от вани и теч от бани, както и много други приложения изискващи термодиагностика и термографски анализ, чрез термокамера.

Ние предоставяме термографски камери под наем на марката Flir. Това е световно известна американска марка термографски уреди.

Тук може да видите техническите характеристики на термокамерите отдавани под наем от нас: (източник на таблицата http://www.flir.ru/instruments/display/?id=65813)

FLIR i3 / i5 / i7

FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7
Качество тепловизионного изображения: 60 x 60 пикселей Качество тепловизионного изображения: 100 x 100 пикселей Качество тепловизионного изображения: 140 x 140 пикселей
Область обзора: 12.5°(Г) x 12.5°(В) Область обзора: 21°(Г) x 21°(В) Область обзора: 29°(Г) x 29°(В)
Только экспонометр Только экспонометр Экспонометр, область показаний максимальной/минимальной температур, изотерма выше/ниже
Температурная чувствительность: 0.15°C Температурная чувствительность: 0.10°C Температурная чувствительность: 0.10°C

Цени за отдаване под наем на термографска камера flir i 3:

  • отдаване под наем на термокамера за 2 часа – 155,00 лв без ДДС
  • отдаване под наем на термокамер за 4 часа – 185,00 лв без ДДС
  • отдаване под наем за цял работен ден от 8 часа – 284,00 лв без ДДС
  • отдаване под наем за 5 работни дни – 705,00 лв без ДДС
  • депозит за отдаване под наем на термокамера 400,00 лв без ДДС

При плащане на депозита се подписва договор, декларация и се издава приемно предавателен протокол. Термокамерата е оборудвана с куфар, карта памет и инсталиран софтуер – готова за употреба, налични инструкции за употреба.