Термографска камера

Термографска камера е уред или апаратура, която преобразува невидимите за човешкото око инфрачервени лъчи във образ. Термографската камера се нарича още термокамера или термографска апаратура.

Термографска камера, принцип на работа

термографска камераИнфрачервената термография или още термовизия е метод за анализ на даден обект чрез визуализация на инфрачервеното излъчване. Името термовизия означава визуализация на невидимите топлинни лъчи. Визуализацията на инфрачервеното излъчване се извършва с термокамера ( термографска камера). Казано по друг начин термокамерата позволява визуализация на предмети и обекти без наличие на видима светлина. Термографската камера улавя и преобразува невидимите топлинни лъчи, които са електромагнитни вълни с дължина на вълната от 0,8 до 14 микрометри. Инфрачервената термография има широк спектър на приложение в много зони на производството, медицината, сектор охрана, военно дело, биологията, строителството и още много други приложения. Термографията има по-няколко приложение в една и съща сфера.

Термокамерата се състои от матрица, корпус, обектив, батерии и проводници. Матрицата на термографската камера е изработена на база на полупроводникови елементи. При по-старите матрици има нужда от охлаждане, докато съвременните модели на термографска апаратура са изградени от неохлаждащи се компоненти в сензора. При нужда от охлаждане се използва най-често течен азот.

Термографската камера е сравнително скъпа апаратура и доста сложна за използване. Сложната работа се дължи, не толкова на самата технология, колкото на нужните познания за термографията и инфрачервеното излъчване. Знанията и опита за работа с термографска камера се натрупват с времето, материята е сложна и за да се стане професионален термограф се изискват 5 години стаж.

Елвидом ООД разполага с опитни и правоспособни термографи и термографски камери от марката Flir. Елвидом ООД предлага откриване на течове с термокамера, откриване на течове без къртене и отстраняване на течове. Ние извършваме термографски анализ и термография на сгради за топлоефективност, цялост и дефекти в конструкцията, обследване на електро апаратура, механични звена и възли, електро табла и откриване на течове с камера.

Цена за откриване на скрит теч от 148,00 лева.