Откриване на теч

Откриване на теч се извършва по няколко начина, като всеки от тях е характерен и индивидуален, като метод и приложение за откриване на скрити течове, било то канализация или от чиста вода на водопровод.  Основно се използва апаратура за откриване на течове:

    • откриване на течове с ултразвук
    • локализиране на течове с ондоскопска камера и видео камера (за канали)
    • анализ на теч по други механични начини

Откриване на теч

откриване на теч

Всички методи изискват налична техника и обучен персонал, както и опит и стаж за тяхното успешно практикуване. Най разпространен метод за откриване на теча е откриване на течове с камера. Камерата в случая не е обикновена, т.е цифрова видео камера. Апаратурата за откриване на теч е термографска камера. Това е термовизионна камера. Каква е разликата от обикновена  камера. При термографската камера се правят диаграми с дължина на вълната в невидимият спектър за човешкото око.

Камера за откриване на течове

Тези уреди изготвят термограми и термоснимки, на база на които се изготвя анализ и се открива проблемната зона с теча.  Характерното за всички видове уреди, е тяхната настройка и калибриране или чекиране. Всеки уред е индивидуален и всяка среда и материал на обследване също. Всички настройки се извършват непосредствено преди обследването за скрит теч и се нагласят спрямо околната температура (амбиентна температура), характеристиката на материала които обследваме (стената или равнината, през която трябва да открием тръбата с теча) и още много други.

Откриване на теч без къртене

Метода за намиране на течове с камера без къртене работи ефективно и точно, но при условие, че се изпълняват всички правила. Много често се получава използване на термокамера от лице или лица, които не знаят какво замерват и как замерват, като в краен резултат няма открит теч, а петно влага с неясен произход и местоположение.

Ние сме професионални термографи с опит над 5 години и сертификат за диагностика на скрити течове с термо анализ от II ниво. Разполагаме със специалисти за откриване на теч с ултразвук.