Откриване и локализиране на скрит теч

ОТКРИВАНЕ НА СКРИТ ТЕЧ С ТЕРМОКОМЕРА

 

Откриване и локализиране на скрит теч

Поява на скрит теч в жилищни пространства

Една от най-често срещаните трудности с които се сблъскваме в бита и цялостното поддържане на жилището е проблема със скрити течове и тяхното намиране. Най-често те се появяват в следствие на усложнения и при проблеми с водопровода и канализацията. Една част от тях се дължат на некачествено строителство и последващия ремонт, който се извършва от недостатъчно квалифицирани специалисти. Голяма част от собствениците на имоти се изправят пред проблема как да бъдат открити и локализирани течовете. Много от тях нямат или не са запазили схемата на водопроводната инсталация или не притежават строителния план. В този случай за да се локализира правилно проблемното място е необходимо да се открие и разпознае стената точното разположение и преминаване на тръбите. Понякога разлив на вода може да се появи на места, които първоначално не дават признаци за овлажняване и появата на течове. Тя скрито си намира място и се появява в последствие, зад стени и фасади, където видимото изтичане се вижда доста по-късно. Появата на скрити течове може да излезе на показ и в следствие на смяна на сезоните и продължителното задържане на вода, което води до повреди в покриви, фасади и външни тераси.

Причини за възникване на теч

  • некачествени материали и строителство на сградата
  • повреда и спукване на тръби и щрангове въвводопровода и канализацията
  • износване и некачествено поставяне на фуги и боя въху тераси и покриви
  • неправирно и некачествено поставяне на изолация

Последствия от скрит теч

Последствията които се пораждат от появата на такъв теч са изключително сериозни. При някои източници е много лесно откриването на теч, при тях е видима повредата, например при вани, душове и кранове. При тях е необходима само подмяна с нови или затягане на нужните места. Основният проблем е при появата на вода от неизвестен източник, която може да бъде забелязана по стените, таваните и пода в различни части на помещенията и терасите. Загубата на вода, която може да бъде топла или студена води до силно овлажняване на местата, появата на мухъл и трайното разрушаване на строителните материали от вътре и от вън. Влагата може да бъде много опасна и разрушителна за повърхностите. Тя напуква и унищожава боята по стените и таваните, спомага за постепенното отлепване и разместване на фаянса в банята и плочките в антрето.

Прецизно откриване и идентифциране на скрит теч

За откриване на скрит теч е необходимо първо да се намери точното място и източника предизвикал проблема. За собственика на жилищното пространство съществуват два начина. Или да започне спешен ремонт включващ къртене и разрушаване на повърхности в опит да се намери проблема или да се довери на съвременните технически средства. За намирането на скрити течове нашите специалисти използват различни методи, които дават възможност да се овладее създалия се процес и прецизно да се посочи мястото на проявилия се теч.В случая термокамерите са задължителното оборудване, коеторешава с точност създалото се усложнение и неудобство.

Основната цел е да се открие с точност проблемнатазона и за това ви е нужен специалист, който да направи необходимата диагностика и да локализира мястото с термокомера.

За да решите въпросакачественотрябва да се обърнете към специализирана фирма, която разполага и работи с квалифицирани специалисти снеобходимия опит в областта.

Нужната техника, или по-точно работата с термокамера е най-добрият подход за откриване и прецизиране на проблемното място. Термокамерата дава възможност да се проследи промяната и варирането на температурата и чрез инфрачервена термография да се локализира източника на теч. Този метод позволява да не се разрушават и къртят големи пространства, като подови настилки, стени и покриви. Работата с термокамера позволява да се разчитат температурните разлики предизвикани от различната температура на водата проникнала в дадения материал. Мястото с най-висико отчетена разлика в температурата е точно мястото на възникналия теч. При термокамерите с по-високо качество може много ясно да се видят тръбите,  и причините за проявата на теча. Обхватът на температурата при термокамерите варира от – 20 до + 600. Те притежават висока резолюция и термична чувствителност. Изключителната точност при измерената температура е с минимални грешки и затова термокамерата е надежден и предпочитан метод при откриване на течове.

Ограничаване зоната на теч се постига с необходимата диагностика на системата с термокамера. Нашата фирма предлага систематизиран метод залокализиране на течове – термокамера заедно с импулсен влагомер. Този метод на диагностика в момента дава до 90 % точност при работа. Използването на термокамера е едно от най-надеждните средства при откриването на проблемните зони в помещенито. Най-често температурната разлика между сухото и влажно място е около 0,5 – 2 стойност, която може да се отбележи само с помощта на термокамера, с точна чувствителност към температурата, която варира до 0,05 Пространството се разглежда и проверява за потенциални усложнения в близките участъци. При самото заснемане, без допълнителни неудобства се устновяват проблемите и причините за тях. Ако се налага определени зони се проверяват с помощта на импулсен влагомер, който дава възможност да се разкрие наличието на влага в порести и непорести материали на дълбочина 10 см.

За правилното функциониране и работа с термокамера предварително е необходима настройка и калиброване. Задават се необходимите стойности като влажност в помещението, температура, данните за необходимия обект, разтояние, ъгъл за наблюдение и др. За да се изяснят точните параметри се борави с таблици и инструменти за настройка на камерата. При един процент от случаите при откриване на скрит теч има възможност да се използват и други устройства. Това са специален влагомер и ондоскопска камера за анализ на трудно достъпни места в помещението.

Ако имате проблеми с откриването на теча, нашата фирма е насреща. Ние разполагаме с високо квалифицирани специалисти с дълъг опит в отстранамане на проблеми и работа с термокамера.

Цените за откриване на скрити течове с термокамера и сигурно отстраняване на теча са : от 148,00 лева до …..