Теч от тавана

Теч от таванаПри наличие на теч от тавана е ясно, че има проблем над вас, без значение дали тече от тавана на банята, тавана на хола и в къща или апартамент. Най важното при теч от таван е да се открие причината и мястото на теча. Това свежда разходите по отстраняването на теча до минимум. Сложните конструкции на покривите и многоетажните жилищни сгради затрудняват откриването на причината. Ако тече от тавана ви, то най-разумно е бързо да се обадите на професионална фирма за откриване на скрити течове.

Откриване на теч от тавана

Скрити течове се откриват обикновено с термокамера, с ултразвук или радиагорафия, но последният метод е доста трудоемък. За да откриете точното място на теча са необходими уреди за откриване на теч. Естествено ви е необходимо и техническо лице с опит. Обърнете се към фирма притежаваща сертификат за откриване на течове с термокамера или ултразвук. Това гарантира откриване на мястото на теча. Някои компании предлагат и отстраняване на открити от тях течове. Това е много голямо предимство за клиента. В мрежата има доста фалшиви и аматьорски материали и писания относно фирмите и методите за откриване и отстраняване на скрити течове. Естествено повечето клиенти се подвеждат по-ниските цени и започват проблемите!

Откриване на теч с термокамера

 За откриване на скрит теч с термокамера се извършва качествено термографско обследване с цел откриване на температурните аномалии. Тук може да прочетете повече за приложението на термографията и да разгледате и цените на термографските системи. При проблеми с течове и ако ви тече от тавана търсете опитен и сертифициран термограф или термографска фирма за откриване на течове. Може да проверите имената на фирмите и хората имащи сертификат тук.

Гаматерм ООД е фирма за откриване на течове. Обадете ни се и си запазете час за посещение. Можете да се консултирате с нас при проблеми, свързани с откриване на теч от тавана или друг вид теч.