Термографски снимки

Термографски снимки се правят единствено и само с термографска камера. Някои се опитват да разделят термографските камери и термографските снимки на професионални и непрофесионални, но термографията не е фотография. Термографията бива качествена и количествена, като разликата в двата вида термографии е огромна. Самата термография не разделя камерите по температурен обхват, резолюция и други технически параметри,  а някои „лицензирани и сертифицирани фирми“ си го позволяват.

Термокамери

Всяка термокамера има и намира приложение спрямо особеностите на контролирания обект и зададените задачи за анализ и обследване. Всяка термографска камера може да създава термографски снимки. Термографската снимка трябва да се съпътства от цифрова снимка на обекта, аналогично направена ( от същият ъгъл и същото разтояние), както и термографската снимка. Съпоставянето на двете снимки и температурните аномалии от термографската снимка ще ви посочат мястото на дефекта и зоната с проблема. Термографските снимки намират широко приложение в много сфериот различно естество. В битов и обществен план термографските снимки служат за откриване на скрити течове.  За направа на качествена термографска снимка трябва да се изпълнят определени правила за разлика в температурата на обследваният обект спрямо околната температура, да се спази влажността на въздуха и скоростта на вятъра да не е по-голяма от 5 м/s.  При настройка и спазване на останалите правила и норми термографската снимка ще покаже зоната на разлив и теч.

Термографски снимки, видове и приложение

Термографската снимка може да е направена в различни термографски палитри и контрасти от където да има и разлиични цветове и нюанси. Термографската снимка се разчита от термограф, като на база снимката и термографската инспекция се пише протокол. Често се случва клиенти да поръчват само термографски снимки, но термографската снимка не е термографска инспекция и анализ. На снимките ще видите грешни термографски снимки с грешна температура и лъжливи петна. Затова термографските снимки не се правят от непрофесионалисти, а дори и направени от професионален термограф не се термографски анализ! За направа на правилен анализ е необходим професионален сертифициран термограф. Второ изискване сертифицирана и калибрована термокамера.  Не на последно място спазване на всички условия за провеждане на термографски анализ и термографски снимки.