Термографски анализ

Какво е термографски анализ и кога се използва?

Термографският анализ е метод за анализиране на проблеми и установяване на липса на такива в жилищни сгради и техническо оборудване (електрическо и механично оборудване).  Термографският анализ намира широко приложение в производството. С помощта на термографски анализ се проверява и контролира състоянието на поточни линии, електрически двигатели, електрически табла, електропреносни мрежи, ел инсталации, хидравлични системи, механични системи и други.  При термографският анализ се откриват износени части и механизми, неправилно монтирани компоненти и компоненти под прекалено голям товар. Как се извършва самата диагностика?

термография

термографски анализТермографията дава показания и картина на температурните разлики в дадена система или жилище. При правилна настройка на термокамерата ще имаме добра термограма от която частите с по-голямо съпротивление или триене ще са по-топли. На фона на останалата част от термограмата с нормална температура това дава ясна сигнализация за проблем в даденият компонент, звено или система.

Термография на скрит теч

Същото се извършва и при термографски анализ на жилища. Напоследък много разпространен е термографски анализ на жилища преди закупуване. Това дава ясна картина за изправността на водопровод, канал, наличие на течове, топлоефективността на цялото жилище и още много други.  Целта на термографското обследване е да предотврати аварии, пожари и наводнения, като извърши преждивременен контрол на дадената система в жилището. Пример за това е термографски анализ на ел табло и ел инсталация на дадено жилище.

Планово обследване

Ако предпазителите в таблото често падат, мирише на изгоряло, осветлението и лампите примигват, уредите ви изгарят и дори имате усещане за слаб ток по тръби и електроуреди то е нужно да се извърши термографски анализ на цялата електрическа мрежа на жилището. След направеният анализ ще е ясна причината за проблема и как трябва да се отстрани. Това е силата на термографският анализ на дадена система във вашето жилище, инсталация или цялото жилище. Основно термографията намира приложение за обследване на скрити течове, електрически инсталации и топлоефективност.