Термографска диагностика

Термографска диагностика? За какво служи и как се извършва термографска диагностика?

Термографска диагностикаТермографска диагностика се извършва единствено и само от професионален термограф със сертификат и печат. Това му дава право да извършва диагностика на течове, сгради, електрическо оборудване, механично оборудване и други.  Термографската диагностика се извършва специално утвърдени стандарти и процедури: ASTMq ГОСТ, ISO, Draft, РД-хххх и други нормативни документи. За извършването на каквата и да е термографска диагностика е необходима калибрована и сертифицирана термографска камера (термо камера).

Практически извършване на термографско обследване или термографска диагностика се извършва в строго определен ред и по строго определени правила, като основното е настройка и чекване (калиброване) на термографската камера. Термокамерите не са цифрови апарати и изискват познания и практичен опит в термографският анализ. Основните правила за работа и термографски анализ са свързани с физичните особености на обекта. Околната температура, влажността, температурата на обекта, слънчевото лъчение, скоростта на вятъра, влажността на материала на обекта, атмосферното налягане и още една камара изисквания и норми. Важно е вида на термографската камера с която се обследва обекта.

Откриване на теч цена

Съществуват два основни вида термографски диагностики: качествена термография и количествена термография. Температурата и техническите параметри на обекта също се вземат под внимание за да се избере правилният момент и правилната термо камера за обследването и термографският анализ. Данните от самата термографска диагностика се архивират и оформят по специално приети и утвърдени норми. Попълват се протоколи и се описва всички данни от термографското замерване. От направените анализи на термографа се вземат евентуални мерки за отстраняване на регистрираните проблеми, при евентуално наличие на такива или се отбелязва извършването на термографски контрол. Най-широко и масово приложение термографската диагностика има при откриване на скрити течове. Цените за термографска диагностика на течове варират от 110 лв до ,,,,, лв.

Цените за откриване на течове са за ориентир. Всеки теч е характерен с особеностите на сградата и разпределението. За откриването на всеки теч се изискват различни усилие и използване на различни апарати за откриване на течове, което и налага различна крайна цена.