Термография на жилищни сгради

Какво е термография на жилищни сгради и за какво се използва?

термография на жилищни сградиТермографията навлиза масово през 1973-1977 година, като е разработена и открита като метод за проучване и откриване на съществени дефекти в жилищни конструкции. Първоначално около 1931г. се обследвали сгради на север в Швеция, където средните годишни температури са много ниски. Чрез метода са се търсили причините за топлозагубите от сградите.

Ние ви предлагаме термография на жилищни сгради и по-скоро откриване на теч, отстраняване на теч в София и околността.

Термография на жилищни сгради

е давала ясна картина за топлинните загуби на сградата, както и местоположението на проблема, което пък от своя страна спомага за точното и правилно решение на проблема. След това термографията придобива по-секретен облик и за миг спира своето цивилно развитие до 70 – те години на миналия век. Така термографията на сгради вече се използва много по-широко, с повече цели и много по-модерна апаратура и техника.

Към момента визуализирането на обекта посредством инфрачервените лъчи (инфрачервената термография) намира приложение в:

  • охранителната дейност
  • биологията
  • медицината
  • биологията
  • строителството
  • военното дело
  • изпитване на материали
  • фотографията
  • научното дело
  • откриване на течове
  • и много други приложения в практиката

Инфрачервената термография се използва все по-широко и в обследването на сгради. Въпреки високата цена термография на жилищни сгради се извършва и ще се извършва и за в бъдеще. Сградите ще се контролират и поддържат планово на база термографският анализ на самата сграда. Какво показва термографията на жилищни сгради?

С термографията може да се открият дефекти в изолацията, нарушения в покривните системи и конструкции, пропуски в дограмата, дефекти в мазилките, дефекти в стените, влага в стените и таваните, откриване на течове, изправност на електрическите съоръжения и ел. инсталации, водопровода, канализацията, както и парните системи и тяхната изправност. Термографията на жилищни сгради е изключително точен и лесен начин за профилактика и диагностика на всякакви проблеми в сградите. Термографията се използва най-масово за откриване на скрити течове от покрив, тераси, комини, ВиК, водопроводи, течове от парни инсталации, бани, фуги и балкони. Термографията на течове изисква специални умения и знания по ВиК, както и дългогодишен опит.