Откриване на теч от фуги

Откриване на теч от фуги се извършва с помощта на термографска камера и специални влагомери, работещи на различен принцип. Фуга е широко понятие и се използва в строителството. Фуги има навсякъде в сградата. От покрива, гаражните клетки, мостове, между входовете и стигнем до фугите между плочките на терасите, баните, тоалетните и ваната и в банята. Най-често когато се касае за теч от фуги, водата прониква през фугата и се разлива в кухините преди да премине на друго ниво и да се видят щети от теча. Отделно самият дефект във фугата не може да се види с просто око. Пукнатините и дефектите са много малки.

Откриване на теч от фуги

откриване на теч от фугиФугата е отвор (разстояние между две части на сградата или повърхността). Самата фуга е предназначена да позволи преместването на дадените части без да има конструктивни дефекти и разрушения. Основното изискване е еластичност и изолационни свойства . Освен еластичност фугата трябва да има и здравина, а в някои случай (почти всички) фугата трябва да е и хидроизолатор. Фугите се третират с различни специални смеси, които имат изброените по-горе свойства. Тези смеси се наричат фугиращи смеси. При нарушаване на фугата по някаква причина (механична, химична или друга) се получават отвори във фугите или пукнатини. През въпросните отвори преминава вода и така се предизвиква теч. Теч от фуги може да се получи и при използване на неправилни смеси за целта на фугата или некачественото им полагане. Такъв пример за некачествено полагане е банята с криви ли прекалено малки фуги. Малките фуги не позволяват доброто проникване на фугата и така фугирането е повърхностно.

Отстраняване на течове 

От описанието по-горе става ясно, че фугата е отвор или кухина. При навлизане на вода в тази кухина се получава скрит теч. Откриване на подобни течове е възможно само с камера. Като казваме камера имаме предвид термографска камера, а по някога е наричана е термокамера. Откриване на теч от фуги се извършва с термографски анализ.

Извършваме префугиране на плочки и ремонт на баня.

Цена за откриване на течове от 148,00 лева за София и едно работно помещение. 

Такса посещение на адрес 30,00 лева