Откриване на течове цени

Откриване на течове цени от Елвидом ООД. Таксата от 30 лв се добавя към цента за ремонта, ако ремонта е на стойност до 190 лв. При стойност на ремонт над 190 лв клиента се освобождава от таксата за посещение.

Когато получите писмена или устна оферта и сте сгласни с цента, ние започваме работа единствено и само след подписване на декларация и договор за услуга със съответните стоиности и дейности.

НЕ ЗАПОЧВАМЕ работа без предварителното информиране на клиента, както и без подписани документи от страна на клиента, че е запознат с цената и дейностите.

За всички видове нестандартни дейности и услуги, които отсъстват от ценоразписа се определят на място по усмотрение на техника, като запознавнето на клиента с тях е задължително и в писмен вид.

Тук може да прочетете за образуването на мухъл и вредите от него
Откриване на течове цени, с гаранция за откриване на теча:

Цена за обследване на първото помещение (до 18 м2) – 110,90 лв.

Цена за обследване на всяко следващо помещение (при нужда) – 49.90 лв.

Ценова листа за откриване на скрити течове за открити пространства:

Цена за посещение на адрес – 30 лв.

Цена за посещение в страната – 0.99 лв/км в двете посоки плюс таксата за посещение – 30 лв

Цена за обследване до 18 м2 – 110 лв.,
Цена за обследване до 180 м2 – 0,95 лв на линиеен или квадратен метър.
Цена за обследване над 180 м2 – по договаряне.

Ценова листа за издаване на документи удостоверяващи причината за скрития теч:

Цена за оферта за отстраняване на теча –  Безплатно
Цена за  констативен протокол за липса на теч от инсталация – 88 лв.
Цена за  констативен протокол за причината и мястото на теча – 88 лв.

Констативните документи се изпращат по електронната поща или по куриер. Изпращането по куриер е за сметка на клиента.

Издаване на цветна снимка – 14.50 лв/бр.

Издаване на черно-бяла снимка – 12.50 лв/бр.

Откриване на теч по спешност – с 30% оскъпяване от посочените цени.

Ценова листа за откриване и отстраняване на скрити течове от сертифициран термограф за София:

Цена за посещение на адрес в рамките на гр София – 30 лв.

Цена за посещение в страната – 0.99 лв/км в двете посоки плюс таксата за посещение – 30 лв

  • Цена за консултация от специалист на място 58.00 лв

Офертата за отстраняване на теча се получава от един до три дни на електронния адрес, който сте оставили за контакт и е напълно безплатна.

откриване на течове цени